Uploader: David
Country: Italy
Uploaded: Jul 27, 2018
Price: Free
Rating: Based on 1 user ratings

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download szmaragdowa tablica pdf

Szmaragdowa Tablica Hermesa Trismegistosa
Napisany przez Administrator
26 kwietnia 2011
materiał pochodzi ze strony: http://franzbardon.pl/artykuly/hermetyzm/szmaragdowatablica.php
Prolog
Szmaragdowa Tablica (SzT) Hermesa jest podstawą zachodniej myśli i praktyki alchemicznej,
jakie znamy dzisiaj. Alchemia jest generalnie praktycznym zastosowaniem filozofii
hermetycznej, w przeciwieństwie do powszechnego postrzegania jej jedynie za żądzę złota. W
moim komentarzu będę badał SzT jako określenie hermetycznej i alchemicznej filozofii.
Dokładne pochodzenie SzT jest owiane tajemnicą. Opinie wielce się różnią, od naukowej teorii,
że pochodzi ona z wczesnego okresu alchemii arabskiej, do spekulacyjnej fantazji o
pochodzeniu atlantejskim. Oryginalny dokument nie przetrwał i mamy jedynie do czynienia z
jego tłumaczeniami. Dostępnych jest rzeczywiście kilka różnych tłumaczeń SzT, a ja
zdecydowałem się użyć XII wiecznego łacińskiego tłumaczenia Steele i Singel (1928:p.492). [1]
Jednakże w tekście komentarza ciągle odnoszę się do mojej biblioteczki tłumaczeń (w sumie
14), gdyż każda różnica w doborze słów skutkuje lekko odmienną interpretacją. Próbowałem
zlać znaczenie wielu z nich w moim komentarzu tej konkretnej wersji.
W ciągu ostatnich 200 lat odkryto kilka arabskich tłumaczeń i przeniesiono je na angielski.
Jedna z tych arabskich wersji zawiera tekst twierdzący, że SzT jest testamentem osoby
nazywanej "Balinas", która weszła do jaskini i zobaczyła Hermesa siedzącego w niej i
trzymającego "szmaragdową" (co oznacza "zielony kamień", a nie że był to akurat szmaragd)
tablicę, na której były zapisane pewne słowa w starożytnym syryjskim. Najwyraźniej, Balinas
opuścił jaskinię i następnie spisał (albo przekazał ustnie) to, co zobaczył wyryte na tablicy
Hermesa. Niezależnie od tego, czy ta historia jest prawdziwa czy nie, to te słowa poprzedzając
SzT wartościowym mitologicznym obrazem: wewnętrznym poszukiwaniem znaczenia.
SZMARAGDOWA TABLICA HERMESA
1 / 22
Szmaragdowa Tablica Hermesa Trismegistosa
Napisany przez Administrator
26 kwietnia 2011
1) PRAWDZIWE, BEZ FAŁSZU, PEWNE I NAJPRAWDZIWSZE:
2) TO, CO JEST NA DOLE JEST JAK TO, CO NA GÓRZE; I TO, CO JEST NA GÓRZE
JEST JAK TO, CO JEST NA DOLE, BY CZYNIĆ CUD JEDNEJ RZECZY .
3) I JAK WSZYSTKIE RZECZY ISTNIEJĄ Z JEDNEGO, MEDYTUJĄCEGO JEDNEGO, TAK
WSZYSTKIE URODZONE RZECZY Z TEJ STRONY JEDNEJ RZECZY ISTNIEJĄ Z
ADAPTACJI .
4) JEJ OJCEM JEST SŁOŃCE, JEJ MATKĄ KSIĘŻYC;
5) WIATR NIESIE JĄ W SWOIM ŁONIE; KARMI JĄ ZIEMIA.
6) TUTAJ JEST OJCIEC WSZELKIEJ CUDOWNOŚCI CAŁEGO ŚWIATA.
7) JEGO MOC JEST PEŁNA JEDYNIE GDY ZWRÓCONA KU ZIEMI. ODDZIELA ZIEMIĘ OD
OGNIA, SUBTELNE OD GĘSTEGO, PRZYJEMNIE, Z WIELKĄ ZDOLNOŚCIĄ .
8) WZNOSI SIĘ Z ZIEMI DO NIEBA, PONOWNIE SCHODZI NA ZIEMIĘ I PRZYJMUJE MOC
GÓRY I DOŁU .
9) TAK POSIĄDZIESZ CHWAŁĘ CAŁEGO ŚWIATA. DLATEGO WSZELKI MROK OD
CIEBIE UCIEKNIE .
2 / 22
Szmaragdowa Tablica Hermesa Trismegistosa
Napisany przez Administrator
26 kwietnia 2011
10) TU JEST NAJSILNIEJSZA SIŁA WSZELKIEJ SIŁY; GDYŻ ZWYCIĘŻA WSZELKIE
SUBTELNE RZECZY, PRZENIKA WSZELKIE RZECZY STAŁE
.
11) TAK ZOSTAŁ STWORZONY ŚWIAT.
12) Z TEGO POWSTANĄ ZDUMIEWAJĄCE ADAPTACJE, NA KTÓRE JEST TO SPOSÓB.
13) ZATEM JESTEM NAZYWANY HERMES POTRÓJNIE-UKORONOWANY
(TRISMEGISTUS), POSIADAJĄC TRZY CZĘŚCI FILOZOFII (MĄDROŚCI) CAŁEGO ŚWIATA
.
14) KOMPLETNE JEST TO CO MÓWIŁEM O DZIAŁANIU SŁOŃCA.
**************************
Komentarz
1) PRAWDZIWE, BEZ FAŁSZU, PEWNE I NAJPRAWDZIWSZE.
Szmaragdowa Tablica (SzT) rozpoczyna się od stwierdzenia, że jej słowa są uniwersalnie
3 / 22
Szmaragdowa Tablica Hermesa Trismegistosa
Napisany przez Administrator
26 kwietnia 2011
prawdziwe. Istnieje bardzo wiele poziomów Prawdy, a SzT określa tutaj, że jej słowa mają
zastosowanie do wszystkich tych poziomów. W ten sposób, SzT daje nam klucz, dzięki któremu
możemy testować nasze rozumienie jej słów? jeśli na jakimkolwiek poziomie naszego
doświadczenia te słowa nie brzmią prawdziwie, to nasze rozumienie musi zostać rozszerzone.
2) TO, CO JEST NA DOLE JEST JAK TO, CO NA GÓRZE; I TO, CO JEST NA GÓRZE
JEST JAK TO, CO JEST NA DOLE, BY CZYNIĆ CUD JEDNEJ RZECZY .
Tutaj SzT definiuje JEDNĄ RZECZ jako Nieskończone Kontinuum. Zwrot GÓRA (bądź
jakiekolwiek z jego różnych tłumaczeń) ustanawia dwie koncepcje: 1) punkt startowy dla
którego istnieje
GÓRA
; oraz 2) nieskończony kierunek do góry. Zwrot
DÓŁ
, podobnie, ustanawia: 1) punkt startowy, dla którego istnieje
DÓŁ
; i 2) nieskończony kierunek do dołu. Stwierdzenie, że
TO, CO NA GÓRZE JEST JAK TO, CO JEST NA DOLE
, i vice versa, umieszcza je w continuum podobieństwa. To tworzy Nieskończone Kontinuum z
tylko jedną
RZECZĄ
jasno zdefiniowaną - Środkiem, z którego
GÓRA

DÓŁ
rozciągają się w nieskończoność.
W Nieskończonym Kontinuum, Środek ma miejsce (zachodzi) w każdym kim, czym, kiedy,
gdzie i dlaczego. Wzdłuż Kontinuum nie ma miejsca, z którego GÓRA i DÓŁ nie rozciągałyby
się w nieskończoność, a zatem na równi. W tym sensie, Nieskończone Kontinuum jest
JEDNĄ RZECZĄ
.
Nazywam tę JEDNĄ RZECZ: Jaźnią. Zawiera ona wszystkie RZECZY i wszystkie nie-RZECZ
Y
, i jest
być może najobszerniejszym i najpotężniejszym Kontinuum, jakie możemy przyjąć. Takie
Kontinuum umieszcza nas w relacji do ptaka na drzewie, do innej osoby, do substancji nad