Uploader: Jesse
Country: Mexico
Uploaded: Oct 28, 2018
Price: Free
Rating: Based on 1 user ratings

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download orele astrale ale omenirii pdf

Stefan Zweig (1881–1942), scriitor și publicist austriac, s-a bucurat
de o mare faimă internațională în anii 1920–1930, perioada sa de
creație cea mai fertilă. S-a născut în familia unui înstărit industriaș evreu. Religia nu a jucat un rol important în viața lui și,
deși avea să publice în Neue Freie Presse, al cărui prestigios „foileton“ era editat de Theodor Herzl, nu va fi atras nici de sionism.
A urmat filozofia la Universitatea din Viena și la cea din Berlin. A debutat ca poet sub influența lui Hofmannsthal și a lui Rilke, primind
o importantă distincție literară austriacă. Student fiind, pleacă în
Belgia, la Emile Verhaeren, căruia îi va deveni bun prieten, traducător și biograf (printre marii săi prieteni se vor număra de asemenea Sigmund Freud și Arthur Schnitzler). În 1904 pleacă în
Franța, unde își face mulți prieteni în lumea literară pariziană, de
exemplu pe Jules Romains, și îl cunoaște pe Romain Rolland, pe
care îl va admira o viață întreagă; apoi vizitează Anglia, Statele
Unite, India şi alte ţări, continuându-și în tot acest timp preocupările literare. În 1915 se căsătorește cu Friederike von Winternitz.
În timpul Primului Război Mondial, declarându-se pacifist, la fel
ca Romain Rolland, nu luptă pe front, slujindu-și patria ca funcționar la Arhivele Ministerului de Război. În 1919 părăsește Viena
pentru a se stabili la Salzburg; aici, în cursul unui deceniu, scrie
cele mai celebre dintre povestirile, eseurile și biografiile sale. În
1934, când Hitler vine la putere în Germania, părăsește Austria și
trăiește o vreme în Anglia. Cărțile lui sunt interzise de național-socialiști, ceea ce, pe lângă traiul în exil, îi provoacă o mare suferinţă.
În 1939 divorțează și se recăsătorește cu o tânără englezoaică,
Charlotte Elisabeth Altmann, care la scurtă vreme se îmbolnăvește
grav. În 1940 pleacă în Statele Unite, iar în 1941 în Brazilia, unde,
peste un an, se sinucide împreună cu soția sa.
Titluri importante (multe traduse în românește la puțin timp după
apariția ediției germane, autorul bucurându-se și la noi de celebritate în epocă): Secret arzător, Scrisoarea unei necunoscute, Amoc,
Spaima: romanul unui adulter, Simțuri rătăcite, Suflete zbuciumate, 24 de ore din viața unei femei (Humanitas Fiction, 2012),
Schachnovelle (ficțiune); Emil Verhaeren; Drei Meister. Balzac –
Dickens – Dostojewski; Romain Rolland. Der Mann und das Werk;
Orele astrale ale omenirii; Drei Dichter ihres Lebens. Casanova –
Stendhal – Tolstoi; Maria Antoaneta; Maria Stuart; Erasmus de
Rotterdam; Magellan (biografii și eseuri pe teme istorice); Jeremias
(dramaturgie); Lumea de ieri (memorialistică) (Humanitas, 2012).
Traducere din germană de
I.M. ŞTEFAN
Redactori: Marieva Ionescu, Silviu Nicolae
Coperta: Ioana Nedelcu
Tehnoredactor: Manuela Măxineanu
DTP: Iuliana Constantinescu, Dan Dulgheru
Corector: Elena Dornescu
Tipărit la Accent Print – Suceava
Stefan Zweig
Sternstunden der Menschheit
© HUMANITAS, 2013, pentru prezenta versiune românească
ISBN 978-973-50-3985-1
Descrierea CIP este disponibilă
la Biblioteca Naţională a României.
EDITURA HUMANITAS
Piaţa Presei Libere 1, 013701 Bucureşti, România
tel. 021/408 83 50, fax 021/408 83 51
www.humanitas.ro
Comenzi online: www.libhumanitas.ro
Comenzi prin e-mail: [email protected]
Comenzi telefonice: 021 311 23 30
Cuprins
Prefaţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Evadare în nemurire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Cucerirea Bizanţului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Reînvierea lui Georg Friedrich Händel . . . . . . . . . . . . . 71
Geniul unei nopţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Minutul lumii la Waterloo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
„Elegia de la Marienbad“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Descoperirea Eldoradoului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Moment eroic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Primul cuvânt peste ocean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Lupta pentru Polul Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Prefaţă
Nici un artist nu este artist tot timpul, pe întreg
parcursul celor douăzeci şi patru de ore ale existenţei
sale zilnice; tot ceea ce este esenţial, tot ceea ce este
durabil în reuşitele sale se înfăptuieşte în rarele momente de inspiraţie. Nici istoria, pe care o admirăm
ca pe cea mai mare poetă, cea mai mare artistă a tuturor timpurilor; nici ea nu este în permanenţă creatoare. Şi în acest „tainic atelier al lui Dumnezeu“, cum
o numeşte Goethe cu veneraţie, se petrec nespus de
multe lucruri oarecare, banale, cotidiene. Şi aici, ca
pretutindeni în artă şi în viaţă, momentele sublime, de
neuitat, sunt rare. De obicei, istoria nu face decât să
adauge, ca o cronicară nepăsătoare şi perseverentă,
verigă după verigă la acel lanţ imens care străbate
mileniile, înşiruind fapt după fapt, căci orice moment
de încordare are nevoie de timp pentru pregătirea sa,
fiecare eveniment adevărat trebuie să se poată desfăşura. Întotdeauna sunt necesari, în sânul unui popor,
milioane de oameni ca să apară un geniu, întotdeauna
trebuie să se scurgă milioane de ore nefolositoare ale
timpului lumii până când se arată o oră cu adevărat
istorică, o oră astrală a omenirii.
8
PREFAŢĂ
Dacă în artă apare un geniu, el supravieţuieşte
vremurilor; dacă apare o astfel de oră a lumii, atunci
ea se dovedeşte hotărâtoare pentru decenii şi veacuri
întregi. Aşa cum în vârful paratrăsnetului se concentrează electricitatea întregii atmosfere, aşa se adună,
în cel mai restrâns interval de timp, o neînchipuită
bogăţie de întâmplări. Ceea ce în vremuri obişnuite
se desfăşoară în voie, succesiv sau concomitent, se
concentrează într-un singur moment, de care depinde
şi care hotărăşte totul: un singur „da“, un singur „nu“,
un „prea devreme“ sau un „prea târziu“ fac ceasul
acesta ireversibil pentru o sută de generaţii şi decid
asupra vieţii unui individ, a unui popor şi chiar a sensului în care se îndreaptă destinul omenirii întregi.
Astfel de ore dramatice condensate, alese de soartă,
în care o hotărâre ce va înfrunta timpul este comprimată într-o singură zi din calendar, într-o singură oră