Uploader: Jayden
Country: Singapore
Uploaded: Aug 22, 2018
Price: Free
Rating: Based on 1 user ratings

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download jurnalul annei frank pdf

The publisher gratefully acknowledges the support
of the Dutch Foundation for Literature.
Editura Humanitas este recunoscătoare pentru sprijinul
financiar Fundaţiei Neerlandeze pentru Literatură.
Anne Frank s-a născut în 12 iunie 1929 la Frankfurt pe Main (Germania),
ca fiică a lui Edith (n. Holländer) și Otto Frank. Familia Frank, de origine
evreiască, mai avea o fată, Margot, născută în 1926. După venirea la putere
a lui Hitler (ianuarie 1933) și instaurarea persecuţiilor antisemite, Otto Frank
decide să emigreze împreună cu familia în Ţările de Jos, la Amsterdam, unde
avea relaţii de afaceri; fondează aici o societate specializată în comerţul cu
pectină (produs folosit la prepararea dulceţurilor) și, ulterior, în vânzarea de
condimente. Cele două surori învaţă repede la școală neerlandeza, limba în
care Anne își va scrie jurnalul. După invadarea Ţărilor de Jos de către Germania nazistă și capitularea lor (1940), soarta evreilor de aici devine similară
cu a celor din Germania sau Polonia. O vreme, Otto Frank reușește să-și
menţină din umbră afacerea graţie ajutorului prietenilor și angajaţilor săi neerlandezi; totuși își dă seama că, pentru a scăpa de deportare, întreaga familie
trebuie să se ascundă, astfel că amenajează în secret în acest scop (aducând
mobilă, alimente etc.) o parte din clădirea în care funcţiona firma sa (pe Prinsengracht 263), așa-numita Anexă.
Când primește o citaţie de la SS, Otto Frank hotărăște că a venit momentul
să se ascundă: în 6 iulie 1942, familia Frank se instalează în Anexa secretă;
nu după multă vreme, i se alătură încă patru persoane. Cei opt locatari ai
Anexei vor reuși să supravieţuiască datorită ajutorului „protectorilor“ lor neerlandezi, curajoșii prieteni și colaboratori ai lui Otto Frank. Anne scrie în
cei doi ani de clandestinitate mici povestiri și, mai ales, consemnează tot ce i
se întâmplă într-un jurnal – care începe în 12 iunie 1942, ziua când împlinise
13 ani, și se sfârșește la 1 august 1944, deci după debarcarea Aliaţilor în Normandia, într-un moment când victoria asupra Germaniei părea iminentă. La
un moment dat, în primăvara lui 1944, îl ascultă la radio pe ministrul educaţiei din guvernul neerlandez aflat în exil la Londra, care spune că după război vor trebui adunate și publicate toate mărturiile scrise ale suferinţelor
locuitorilor ţării ocupate de germani, de pildă jurnalele intime; ca urmare,
Anne își reface, completându-l, jurnalul deja scris (viitoarea „versiune b“),
dar continuă să-și ţină jurnalul iniţial („versiunea a“).
În 4 august 1944, clandestinii din Anexă împreună cu doi dintre protectori
sunt arestaţi de serviciul de informaţii și spionaj al SS, probabil în urma unui
denunţ. Jurnalul Annei scapă de confiscare; va fi luat și pus la loc sigur de
Miep Gies, secretara lui Otto Frank și unul dintre protectori, care, printr-un
miracol, nu a fost arestată. Când avea să afle că, fără dubiu, Anne a murit, ea
îi va încredinţa tatălui ei jurnalul.
Cei opt locatari ai Anexei sunt deportaţi în lagărul Westerbork de pe teritoriul
Ţărilor de Jos, după care sunt urcaţi în ultimul tren care a plecat de aici spre
Auschwitz, unde ajung în 5 septembrie 1944. Cu excepţia lui Otto Frank,
toţi vor muri. Transferate în lagărul Bergen-Belsen, Anne și sora ei au murit,
probabil de tifos, în februarie sau martie 1945. Tatăl lor, rămas la Auschwitz,
a fost eliberat de trupele sovietice la sfârșitul lui ianuarie 1945. Reîntors la
Amsterdam, a publicat prima variantă a Jurnalului Annei Frank în 1947.
12 iunie 1942–1 august 1944
Versiunea definitivă
Traducere din neerlandeză și note de
GHEORGHE NICOLAESCU
Redactor: Oana Bârna
Coperta: Angela Rotaru
Tehnoredactor: Manuela Măxineanu
Corector: Andreea Stănescu
DTP: Andreea Dobreci, Dan Dulgheru
Tipărit la C.N.I. Coresi S.A.
Anne Frank
Het Achterhuis. Dagboekbrieven 12 juni 1942–1 augustus 1944
Only authorized version by Otto H. Frank and Mirjam Pressler
Copyright © 1982, 1991, 2001 by Anne Frank Fonds, Basel
All rights reserved.
© HUMANITAS, 2011, pentru prezenta versiune românească
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
FRANK, ANNE
Jurnalul Annei Frank: 12 iunie 1942–1 august 1944 /Anne Frank;
trad.: Gheorghe Nicolaescu. – Bucureşti: Humanitas, 2011
ISBN 978-973-50-3283-8
I. Nicolaescu, Gheorghe (trad.)
821.112.5-94=135.1
EDITURA HUMANITAS
Piaţa Presei Libere 1, 013701 Bucureşti, România
tel. 021/408 83 50, fax 021/408 83 51
www.humanitas.ro
Comenzi online: www.libhumanitas.ro
Comenzi prin e-mail: [email protected]
Comenzi telefonice: 021 311 23 30 / 0372 189 509
Notă asupra ediţiei în limba română
Ediţia de faţă conține prima traducere în limba română a textului original, în limba neerlandeză, al ediţiei
definitive a Jurnalului Annei Frank. Așa cum se menţionează și în textul introductiv care urmează, jurnalul, păstrat în două versiuni ale aceleiași autoare, a fost publicat
pentru prima dată în Țările de Jos în 1947 într-o ediție
îngrijită de tatăl Annei, Otto Frank. Acesta a realizat o
compilație pe baza celor două versiuni originale ale fiicei
sale, renunțând la unele pasaje care ar fi știrbit memoria
fostei sale soții și a celorlalți locatari ai Anexei sau care
făceau referiri la teme de sexualitate.
Această ediție din 1947 a servit ca punct de plecare
pentru numeroase traduceri în diverse limbi străine. Prima
traducere românească, realizată de Constantin Țoiu1, a
fost publicată în 1959 la Editura Tineretului, București.
În 1986 a apărut la Amsterdam o ediție critică a Jurnalului Annei Frank, în care au fost prezentate integral
diversele versiuni cunoscute până în acel moment. La
sfârșitul anilor ’90 s-au descoperit cinci file necunoscute
1. Nu am avut la dispoziţie această traducere, dar din descrierea
aflată în catalogul online al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti rezultă că ar fi fost făcută prin intermediar german.
5
ale manuscrisului original, care și-au găsit ulterior locul
în ediția definitivă. Prezenta traducere românească s-a
făcut după ediția a 54-a publicată de editura Bert Bakker
din Amsterdam în anul 2009, din care s-au preluat și
nota asupra ediţiei („Despre această carte“) și postfaţa.
Gheorghe Nicolaescu
JOI, 9 IULIE 1942
Dragă Kitty,
Și-am mers așa, prin ploaia torențială tata, mama și
cu mine, fiecare cu câte un ghiozdan și o sacoșă de piaţă