Uploader: Elijah
Country: Brazil
Uploaded: Sep 02, 2018
Price: Free
Rating: Based on 1 user ratings

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download doa sholat tarawih dan witir pdf

PANDUAN
SOLAT SUNAT TARAWIH
Disediakan oleh
Datuk Hj. Mohamad Shahir bin Hj. Abdullah
Disemak oleh
Datuk Hj. Ahmad Shahir bin Hj. Daud
Tan Sri Syaikh Ismail bin Muhammad
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA
1
Panduan Solat Sunat Tarawih
© JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA
www. islam. gov. my
Cetakan ke-16
Cetakan ke-17
2007
2009
Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang
mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan
buku ini dalam apa juga bentuk dan cara sama ada secara
elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah,
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan, 62519 Putrajaya.
Reka Bentuk
Astaka Minda Solutions (No. 001619935-D)
NO. 23-0-23, Jalan 9/2A, Taman Wilayah
68100 Batu Caves Kuala Lumpur.
E-mail: [email protected] com
Dicetak Oleh
Aslita Sdn. Bhd.
N0. 40, Jalan 4/10B Spring Crest Industrial Park
Batu Caves, 68100 Kuala Lumpur.
2
KANDUNGAN
1. PENDAHULUAN
2. PENJELASAN RINGKAS SOLAT SUNAT
TARAWIH
- Kelebihan Solat Sunat Tarawih
- Hukum Solat Sunat Tarawih
- Waktu Solat Sunat Tarawih
- Rakaat Solat Sunat Tarawih
- Lafaz Niat Solat Sunat Tarawih
- Rukun Solat Sunat Tarawih
3. KAIFIAT SOLAT SUNAT TARAWIH
DUA PULUH RAKAAT
- Bacaan Surah
- Bacaan Sebelum Memulakan Solat Sunat Tarawih
- Solat Sunat Tarawih
- Bacaan Doa
4. SOLAT SUNAT WITIR
- Lafaz Niat Solat Sunat Witir
- Bacaan Qunut
- Bacaan Surah
01
02
02
03
03
03
04
04
05
05
06
07
22
24
26
26
27
3
Panduan Solat Sunat Tarawih
5. TAHLIL SELEPAS SOLAT SUNAT WITIR
- Tambahan Bacaan
28
28
6. KAIFIAT SOLAT SUNAT TARAWIH
LAPAN RAKAAT
29
7. SOLAT SUNAT WITIR
33
- Kaifiat
- Bacaan Doa
- Kaifiat
- Bacaan Surah Selepas al-Fatihah
- Bacaan Qunut
- Berzikir atau Bertahlil
8. PENUTUP
4
29
32
33
34
35
35
35
5
PENDAHULUAN
Setiap tahun, seluruh umat Islam berpuasa pada
bulan Ramadhan yang mulia dan selama itulah juga