Uploader: Theodore
Country: China
Uploaded: Aug 13, 2018
Price: Free
Rating: Based on 1 user ratings

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download cheia lui solomon pdf

CHEILE MAGICE ALE
LUI SOLOMON
Am adunat în acest Tratat de
Magie
textele
solomonice
existente.
Aceste texte provin din
traduceri făcute de-a lungul
timpului de diferiţi iniţiaţi şi
Maeştri ai Magiei, din Manuscrise
foarte vechi, scrise în limbile
chaldeeană, ebraică, latină sau
greacă. Cititorul care a avut ocazia
să studieze unele din aceste
variante îşi va da seama că sunt
diferenţe destul de mari între texte
datorate în mare parte traducerii
eronate din limba veche sau a
indescifrabilităţii
textului.
Pe
această cale dorim să vă
comunicăm că variantele traduse
de noi sunt cele care ni s-au părut
cele mai clare şi mai complete.
Prima parte a Cărţii este
Marea Cheie a lui Solomon
(Cheia Majoră).
Tratatul de Magie a lui Solomon este împărţit în două Cărţi. În prima Carte
cunoaştem cum se pot evita erorile în Experimentele şi Operaţiunile de Magie. A doua
Carte ne învaţă în ce fel pot fi reduse Artele Magice la un anumit obiectiv şi scop. Aici
cititorul va găsi explicaţii detaliate despre Operaţiile Magice, despre cum trebuie acestea
pregătite, ce conjuraţii şi invocaţii se folosesc; care sunt Peceţile, Pantaclele, perioadele
optime pentru desfaşurarea Artelor Magice (Zile, Ore, Lunaţii).
În cea de-a doua Carte sunt expuse instrumentele Artei Magice, care sunt
exorcismele Spiritelor rebele şi nesupuse, cum se consacră (sfinţesc) Elementele
necesare acestei Arte, cum se face Cercul Magic.
Partea a doua a Cărţii poartă denumirea de Cheia Mică a lui Solomon (Cheia Minoră
a lui Solomon) cunoscută altfel şi sub numele Legemeton - Clavicula Salomonis.
Legemetonul cuprinde 5 părţi distincte:
- Goetia
- Theurgia Goetia
- Ars Paulina
- Ars Almadel
- Ars Notoria
Din conţinutul Legemetonului cititorul va avea ocazia să cunoască în amănunt
informaţii despre spiritele bune şi rele, Semnele şi Peceţile lor, Ordinele şi Ierarhiile din
care fac parte, serviciile Spiritelor cu care a vorbit Solomon vreodată şi maniera de a le
chema/conjura în formă vizibilă, conjuraţiile, metodele de purificare/exorcizare pe care
Operatorul trebuie

le
folosească
în
timpul
Operaţiilor Magice.
Preţul cărţii, cu TVA inclus: 97 lei; 583 pagini.
CUPRINS
Nota Editorului ......................................................................
CARTEA I ...........................................................................
3
5
5
7
8
15
Marea Cheie a lui Solomon .................................................
Notă ...........................................................................................
Introducere .............................................................................
Tabelul 1 Tabelul Orelor Planetare ......................................
Tabel 2 Tabel cu Numele Magice,
cu Orele şi Îngerii care le guvernează .................................. 16
Tabelul 3 Tabelul Arhanghelilor, Îngerilor, Metalelor,
Zilelor Săptămânii şi Culorilor atribuite fiecărei Planete 17
Discurs Preliminar:
Adevăratele Clavicule ale lui Solomon ............................... 18
Capitolul I
REFERITOR LA IUBIREA DIVINĂ CARE PRECEDĂ
ACHIZIŢIA ACESTEI CUNOAŞTERI ..............................
19
Capitolul II
DESPRE ZILE ŞI ORE ŞI DESPRE VIRTUŢILE
PLANETELOR ......................................................................
20
Capitolul III
REFERITOR LA ARTE ........................................................
Construcţia Cercului Magic ..............................................
Cercul pentru Operaţiunile Artei .........................................
25
27
30
Capitolul IV
CONFESIUNEA CARE URMEAZĂ SĂ FIE FĂCUTĂ
DE CĂTRE EXORCIST ........................................................
35
Capitolul V
RUGĂCIUNE ŞI CONJURAŢII ........................................... 38
Capitolul VI
O CONJURAŢIE