Uploader: Kai
Country: Czech Republic
Uploaded: Sep 27, 2018
Price: Free
Rating: Based on 1 user ratings

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download bina otomasyonu pdf

BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ
Dinç Demirel
2013
Schneider Electric - Türkiye
OTOMASYON NEDİR ?
● Otomasyon, en geniş tanımıyla proseslerin
gerçekleştirilmesinde, insanın görevini,
otomatik olarak kontrol etme, izleme
görevini yapan sistemlere denir.
● Kolay ve güvenilir üretim ve yönetim,
temelde prosesin doğru işletilmesi ve her
adımında kontrol edilmesiyle mümkündür.
Schneider Electric - Türkiye
OTOMASYON NEDİR ?
● Otomatik kontrolün ilk yerleşmeye başlıdığı
tarihte pekçok sistem rölelerle veya özel
olarak tasarlanmış elektronik kartlarla kontrol
ediliyordu. Bu sistemlerin çok maliyetli
olması yanında karmaşık yapısı, arıza
takibinin zorluğu ve yeni teknolojik
gelişmelere açık olmaması gibi daha birçok
sorunuda beraberinde getirmekteydi.
Schneider Electric - Türkiye
OTOMASYON NEDİR ?
● Aynı zamanda reçete işleme, veri
toplama, değerlendirme ve raporlama
özelliklerinde yoktu. İşte bu nedenlerden
dolayı PLC'ler (programlanabilen
kontroller) ve SCADA (veri tabanlı
gözetleme ve kontrol sistemeleri) doğdu.
Schneider Electric - Türkiye
Enerji Verimliliği
Schneider Electric - Türkiye
Enerji Kullanım Alanları
Enerji kullanımdaki sektörel dağılım :
31%
>2%
Endüstri ve
Altyapı
Data Center
ve Networkler
18%
Binalar
21%
28%
Konutlar
Ulaştırma Sektörü
Enerjimiz ağırlıklı olarak ısıtma, soğutma, motorlar, aydınlatma, elektronik
cihazlar ve elektrikli aletlerde kullanılır.
Kaynak:
EERE Building Energy Data book 2006
EERE Manufacturing Systems Footprint ,
http://www1.eere.energy.gov/industry/energy_systems/pdfs/mfg_footprint.pdf
Schneider Electric - Türkiye
Nerelerde tasarruf?
Endüstri & Altyapı
Konutlar
% 30’a kadar enerji
tasarrufu
%10 - % 20 enerji
tasarrufu
Motor yolverme
sistemleri
Binalar
Eneji izleme
% 10 - % 40 enerji
tasarrufu
HVAC
kontrolü
Kapı
kontrolü
Aydınlatma
kontrolü
Otomasyon
çözümleri
Enerji yönetim
sistemleri
 % 25 lik tasarruf dünya elektriğinde
de %7 lik tasarrufu sağlar.
 Motorların elektrik tüketimi toplam
değerin %60’ını oluşturur.
Schneider Electric - Türkiye
Bina yönetim
sistemleri
Güç faktörü
düzeltme
 Toplam enerjinin %20 sini tüketir.
 3 önemli alan: HVAC, aydınlatma &
entegre bina çözümleri.
Isıtma izleme
Aydınlatma
kontrolü
 Toplam tüketimin %20 ila %25ini
oluşturur.
 Aydınlatma & elektrikli aletler %
40’ın üzerinde
Enerji Verimliliği Çözümleri
Örnek olarak bir Alışveriş Merkezinde tüketilen enerji oranları yaklaşık aşağıdaki gibidir.
Yakıt Enerjisi
Kullanılan Uygulamalar