Uploader: Lewis
Country: Singapore
Uploaded: Aug 18, 2018
Price: Free
Rating: Based on 1 user ratings

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download barbara jaroszewska kosmetologia pdf

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH rok szkolny- 2017/2018
Literatura:
Wybrane zagadnienia z psychologii, socjologii i etyki
Argyie M. - Psychologia stosunków międzyludzkich. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1999, Wyd. II.
Bierach A. - Sztuka czytania z twarzy. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1997, Wyd. II.
Buret S. - Jak zdobyć pracę? Agencja Wydawnicza Piacet, Warszawa 1999, Wyd. III.
Kopmeyer M. - praktyczne metody osiągania sukcesu. Bellona, Warszawa 1994.
Król - Fijewska M. - Trening asertywności. PTP, Warszawa 1992.
Pietrasiński Z.- Podstawy psychologii pracy. WSiP, Warszawa 1988.
Sperling A. - Psychologia. Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c., Poznań 1995.
Sternberg R. - Wprowadzenie do psychologii. WSiP, Warszawa 1999.
Szewczuk W. - Podstawy psychologii. Fundacja Innowacja Wyższa Szkoła Społeczno Ekonomiczna, Warszawa 2000.
Tavris C., Wade C. - Psychologia, Podejścia oraz koncepcje. Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c,,
Poznań 1999.
Thiel E. - Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiące słów. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1997
Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii
Sylwanowicz W., Michajlik A., Ramotowski W. : Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL,
Warszawa 1985
Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 2004
Traczyk W.: Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 2004
Aleksandrowicz R.: Mały atlas anatomiczny. PZWL, Warszawa 2004
Sylwanowicz W.: Mały atlas anatomiczny. PZWL, Warszawa 1990
red. Grono M. i in.: Wstęp do kosmetyki. Nowa era, Warszawa 2013
Kaniewska M.: Podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetyce. WSiP , Warszawa
2013
Burda P., Gutowska- Jabłońska M, Rudowska A.: Witaminy i mikroelementy. Prószyński i
S-ka 1998
Dermatologia
Jabłońska S. , Chorzelski T. - Choroby skóry dla studentów medycyny i lekarzy.
Wydawnictwo Lekarskie P2WL, Warszawa 1998, wyd. IV unowocześnione.
Opalińska M., Prystupa K., Stąpór W, - Dermatologia praktyczna. Wydawnictwo Lekarskie
P2WL, Warszawa 1997, wyd. I .
Rassner G. - Dermatologia, Podręcznik i atlas. Urban & Partner, Wrocław 1994.
Stander Ch. - Zarys dermatologii i wenerologii. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner,
Wrocław 1999,
Wąsik F., Baran E., Szepietowski J. - Atlas chorób skóry. Wyd. Volumen, Wrocław 1993.
Danuta Nowicka – Dermatologia - Podręcznik dla studentów kosmetologii. Górnicki Wyd.
Medyczne .Wrocław 2011,
Zdrowie publiczne
Anusz Z.: Mikrobiologia i parazytologia lekarska PZWL. Warszawa 1990
Jethon Z.: Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa PZWL Warszawa 1997
Pike S., Forest D.: Promocja Zdrowia dla wszystkich. Wydawnictwo Czelej Lublin 1996
Kulik T.B., Latalski M.: Zdrowie Publiczne. Czelej Lublin 2002
Jabłoński L.: Epidemiologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Folium Lublin 1999
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bukała W., Szczęch K: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podręcznik do nauki zawodu. Efekty
kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów. WSiP sp. z o. o. Warszawa 2013
Rączkowski B.: BHP w praktyce. ODDK Sp. z o. o. Gdańsk 2016
Wieczorek S.: Ergonomia. Tarbonus Sp.. z o. o. Kraków-Tarnobrzeg 2014
Wieczorek S., Żukowski P.: Organizacja bezpiecznej pracy. Tarbonus Sp.. z o. o. Kraków-Tarnobrzeg
2014
Chemia kosmetyczna
A. Marzec – Chemia kosmetyków, surowce, półprodukty, preparatyka wyrobów. Toruń 2005
M. Wolski – Chemia piękna. Warszawa 2009
R. Czerpak, A. Jabłońska-Trypuć – Roślinne surowce kosmetyczne. Wrocław 2008
K. M. Pazdro, W Danikiewicz – Chemia. Warszawa 2005
Podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie
Baza informacji prawnej w Internecie – system LEX, serwis prawo i Zdowie
Kisielewicz A.: Prawo pracy i prawo urzędnicze. WSPiA, Rzeszów 2014
Musiałkiewicz J.: Elementy prawa. Ekonomik. Warszawa 2014
Makieła Z., Rachwał T.: Krok w przedsiębiorczość. Nowa era Warszawa 2012
Musiałkiewicz J.: Podstawy przedsiębiorczości. Ekonomik. Warszawa 2014
Musiałkiewicz J.: Zarys przedsiębiorczości. Ekonomik. Warszawa 2014
Musiałkiewicz J.: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Ekonomik.
Warszawa 2014
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zmianami
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy ze zmianami
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ze zmianami
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zmianami
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ze zmianami
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ze zmianami
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej ze zmianami
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ze zmianami
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ze zmianami
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ze zmianami
Ratownictwo przedmedyczne
Buchfelder M., Buchfelder A. – Podręcznik pierwszej pomocy. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2014
Krzywda P. – Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Wydawnictwo KaBe Krosno, 2007.
Goniewicz M. – Pierwsza pomoc, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015
Trzcińska-Hildebrandt A., Wydawnictwo Burda Publishing Polska, 2014
Chrząszczewska A., Bandarzowanie, PZWL, Warszawa 2014
Technologie informatyczne w zawodzie
E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk: „Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów”
Język obcy zawodowy
English for Beauty Therapists Autor: Tamara Gotowicka-Wolińska Zofia Patoka Wyd. PZWL
Wybrane zagadnienia z fizykoterapii
Dylewska - Grzelakowska J.: „ Kosmetyka stosowana” WSiP , Warszawa1999
Jaroszewska B.: „ Kosmetologia” Wydawnictwo ATENA ,Warszawa 2008
Kasprzak W., Mańkowska A.: „Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA”
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2008
Magiera L.: „Masaż w kosmetyce i odnowie biologicznej” Bio-styl Kraków 2009
Magiera L., Walaszek R.; „Diagnostyka w kinezyterapii i masażu” Biosport 2007
Mika T., Kasprzak W.: „ Fizykoterapia’’ Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2001
Szczotka P.: „Dynamiczny masaż antycellulit” Instytut BODYWORK Szczotka & Mikula
Poznań 2008
Zborowski A.: „Drenaż limfatyczny” Wydawniczo-handlowa A-Z Kraków2008